ყურადღება! 1) სურვილის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით მხოლოდ სამუშაო დღეებში 2) ტექსტის თარგმნის ფუნქცია დროებით არ მუშაობს და მომავალში განახლდება

ბანკის დასახელება:

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

                                              

საბანკო ანგარიში:

ა/ნ: GE37VT1000003739344506

SWIFT: UGEBGE22

 

დანიშნულებაში მიუთითეთ:

1) კომპანიის სახელი ან კერძო პირის სახელი და გვარი.

2) გადმორიცხვის თარიღი.