მისამართი:  საქართველო, ქ. თბილისი 0108, მთაწმინდის შესახვევი N13 ბ.5

ტელეფონი + 995 599 91 41 58

ელექტრონული ფოსტა: info@sas.ge

Address: Suite 5, 13 Mtatsminda Lane, Tbilisi 0108, Georgia

Phone: + 995 599 91 41 58

Email: info@sas.ge